پایگاه خبری تحلیلی آفتاب ایران
سه شنبه, 03 مهر 1397

رشد بیکاری تحصیلکردگان بیکاری

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در حالی در بهار سال گذشته نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰ درصد بوده است که این میزان در بهار سال جاری به ۲۰.۶ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۶۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۴۴ نفر بوده است که این میزان در بهار ۱۳۹۶ معادل ۰.۹ درصد رشد کرده و به ۶۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۹ نفر رسیده است.
همچنین جمعیت فعال در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است که با رشد ۳.۶ درصدی در بهار ۱۳۹۶ به ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است. همچنین جمعیت شاغل در بهار سال گذشته برابر با ۲۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است که در بهار سال جاری به ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده و معادل ۳.۱ درصد رشد کرده است.
جمعیت بیکار نیز در بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۸۲ نفر بوده که در بهار سال جاری به ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر رسیده است و به این ترتیب ۶.۹ درصد رشد کرده است.
بر اساس اطلاعات جزئی‌تر، جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در بهار سال گذشته ۴ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۴۹ نفر بوده است که با رشد یک درصدی در بهار امسال به ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۴۵ نفر رسیده است. جمعیت شاغل در بخش صنعت نیز در بهار سال گذشته ۷ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۷۶ نفر بوده است که در بهار امسال به ۷ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۳ نفر رسیده و در واقع معادل ۳.۳ درصد رشد کرده است.
جمعیت شاغل در بخش خدمات نیز در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد رشد کرده است. همچنان که جمعیت شاغل در بخش خدمات در بهار سال گذشته ۱۱ میلیون و ۱۷۷ هزار  و ۶۰۸ نفر بوده و در بهار سال جاری به ۱۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر رسیده است.
بررسی وضعیت جمعیت غیرفعال نیز نشان می‌دهد که جمعیت غیرفعال بهار امسال نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش یافته است و از ۳۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۴۴ نفر در بهار سال گذشته به ۳۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر در بهار سال جاری رسیده است.
آنگونه که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال گذشته ۳۹.۵ درصد بوده و در بهار سال جاری به ۴۰.۶ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری بهار سال گذشته ۱۲.۲ درصد بوده که در بهار امسال ۱۲.۶ درصد بوده است. اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری در جوانان ۱۵ الی ۲۴ ساله بهار سال ۱۳۹۵، ۲۷.۸ درصد بوده و در بهار سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی نیز در بهار سال گذشته ۲۰ درصد بوده و در بهار سال جاری به ۲۰.۶ درصد رسیده است.
آنگونه که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد سهم اشتغال در بحث کشاورزی در بهار سال ۱۳۹۵، ۱۹.۱ درصد بوده و در بهار سال جاری ۱۸.۷ درصد رسیده که به معنی کاهش ۲.۱- درصدی است. طبق اطلاعات موجود در بخش صنعت ۰.۳ درصد افزایش یافته است و از ۳۱.۴ درصد در بهار سال گذشته به ۳۱.۵ درصد در بهار امسال رسیده است. گفتنی است در گروه صنعت سهم ساختمان در بهار سال گذشته ۱۲.۷ درصد بوده  و در سال جاری نیز ۱۲.۷ درصد بوده است که طبق اطلاعات موجود ۰.۲- درصد از سهم آن کاسته شده است.
سهم اشتغال در بخش خدمات نیز در بهار سال گذشته ۴۹.۴۰ درصد بوده و در بهار امسال به ۴۹.۸ درصد رسیده و به این ترتیب ۰.۸ درصد افزایش یافته است.
اطلاعات مرکز آمار در زمینه گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در مجموع ۲۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۱۸ نفر شاغل در بهار سال ۱۳۹۵ وجود داشته‌اند که با رشد ۳.۱ درصدی در بهار سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده‌اند.
در گروه کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری در بهار سال گذشته ۴ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۴۹ نفر مشغول به کار بودند که با رشد یک  درصدی در بهار امسال به ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۴۵ نفر رسیده‌اند.
در بخش استخراج معدن در بهار ۱۳۹۵، ۱۵۹ هزار و ۷ نفر مشغول به کار بوده‌اند که با رشد ۳۰ درصدی به ۲۰۷ هزار و ۱۵۳ نفر رسیده‌اند.
در بخش تولید صنعتی (ساخت) در بهار گذشته ۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۶۷ نفر بوده‌اند که با رشد ۱.۲ درصدی به ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده‌اند. همچنین در بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا در بهار ۱۳۹۵، ۱۴۱ هزار و ۹۵۰ نفر مشغول به کار بوده‌اند که با رشد ۲.۸ درصدی به ۱۴۵ هزار و ۹۱۹ نفر رسیده‌اند.
در بخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و تصفیه نیز در بهار سال ۱۳۹۵، ۹۷ هزار و ۹۰۴ نفر مشغول به کار بودند که این میزان با رشد ۴۲ درصدی در بهار سال ۱۳۹۸ به ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ نفر رسیده‌اند.
در بخش ساختمان نیز بهار سال گذشته دو میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳۴۷ نفر مشغول به کار بوده‌اند که با رشد ۳.۳ درصدی در بهار سال جاری ۲ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۸۴ نفر مشغول به کار شده‌اند.
شاغلین بخش خدمات نیز در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنان که از ۱۱ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۱۴ نفر شاغل این بخش در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۱ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۳۵۰ نفر شاغلین این بخش در بهار سال جاری رسیده‌ایم.
در بخش سایر گروه‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز در بهار سال گذشته ۶۵ هزار و ۱۷۱ نفر مشغول به کار بوده‌اند که با رشد ۳.۳- به ۶۳ هزار و ۳۹ نفر رسیده‌اند.

اشتراک این مطلب

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

آخرین خبر ها

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
صفحه اصلیاجتماعیرشد بیکاری تحصیلکردگان بیکاری Top of Page
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image